In Catalogue

the-cao

Số lượng : theo yêu cầu
Phí thiết kế : tùy sản phẩm
Kích thước : đa dạng
Thành phẩm : cắt, bế,gấp
Thời gian giao hàng : theo hợp đồng
Thời hạn thanh toán : theo hợp đồng

lien-he

CATALOGUE
- Số lượng : theo yêu cầu
- Phí thiết kế : tùy sản phẩm
- Kích thước : 5.4 x 9 cm hoặc 5 x 9 cm
- Chất liệu : giấy couche 250, giấy mỹ thuật...
- In ấn : in ofset 4 màu 2 mặt; in nổi, ép kim...
- Thành phẩm : cắt, bế, gấp
- Thời gian giao hàng : theo hợp đồng
- Thời hạn thanh toán : theo hợp đồng

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

In Catalogue
In Catalogue
In Catalogue
In Catalogue
In Catalogue
In Catalogue
In Catalogue
In Catalogue