In Các Sản Phẩm Y Tế

Inb Rang Dong.com

xemhinhfullXem hình lớn hơn

Số lượng : theo yêu cầu
Phí thiết kế : tùy sản phẩm
Kích thước : đa dạng
Thành phẩm : cắt, bế,gấp
Thời gian giao hàng : theo hợp đồng
Thời hạn thanh toán : theo hợp đồng

lien-he

DỤNG CỤ Y TẾ
- Số lượng : theo yêu cầu
- Phí thiết kế : tùy sản phẩm
- Kích thước : 5.4 x 9 cm hoặc 5 x 9 cm
- Thời gian giao hàng : theo hợp đồng
- Thời hạn thanh toán : theo hợp đồng

back