In Nhãn Giấy

the-cao

Số lượng : theo yêu cầu
Phí thiết kế : tùy sản phẩm
Kích thước : đa dạng
Thành phẩm : cắt, đóng gói
Thời gian giao hàng : theo hợp đồng
Thời hạn thanh toán : theo hợp đồng

lien-he

TEM-NHÃN DECAL
- Số lượng : theo yêu cầu
- Phí thiết kế : tùy sản phẩm
- Kích thước : 5.4 x 9 cm hoặc 5 x 9 cm
- Chất liệu : giấy couche 250, giấy mỹ thuật...
- In ấn : in ofset 4 màu 2 mặt; in nổi, ép kim...
- Thành phẩm : cắt, bế, gấp
- Thời gian giao hàng : theo hợp đồng
- Thời hạn thanh toán : theo hợp đồng

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

In Nhãn Giấy
In Nhãn Giấy
In Nhãn Giấy
In Nhãn Giấy
In Nhãn Giấy
In Nhãn Giấy
In Nhãn Giấy
In Nhãn Giấy